PL | EN

Contact

Financial-Expert Sp.z o.o.


ul. Krasickiego 30/4

81-377 Gdynia


tel.        58 761-96-60

fax.       58 761-96-61


NIP: 5862164765

KRS: 0000251412

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydz. Gosp.

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł