PL | EN

Kontakt

Financial-Expert Sp.z o.o.


ul. Krasickiego 30/4

81-377 Gdynia


email:NIP: 5862164765

KRS: 0000251412

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydz. Gosp.

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł