PL | EN

Oferta >> Przedsiębiorstwa >> Zarządzanie inwestycjami

Wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie ułatwiamy zarządzanie projektem inwestycyjnym m.in. dokonując analizy techniczno -ekonomicznej, identyfikacji wąskich gardeł procesów technologicznych.


Zarządzanie Inwestycjami


  • opracowania studium wykonalności projektu poprzedzone stosowną analizą ekonomiczną
  • przeprowadzenia analizy „cost – benefit”
  • przygotowanie i prowadzenie projektów inwestycyjnych od wstępnego etapu jakim jest wybranie lokalizacji, sposobu finansowania, oceny wykonalności do wykonawstwa i wdrożenia
  • implementacja nowych rozwiązań technologicznych pozwalających na redukcję emisji szkodliwych lotnych związków organicznych do atmosfery


do góry

Przedsiębiorstwa