PL | EN

Oferta >> Przedsiębiorstwa >> Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Grupowe to oferta skierowana do przedsiębiorców i instytucji, które chcą zapewnić swoim Pracownikom oraz ich rodzinom ochronę ubezpieczeniową.


Umowa ubezpieczenia zapewnia ubezpieczonemu Pracownikowi i jego rodzinie świadczenie z tytułu śmierci oraz zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana jest przez całą dobę.


Korzyści dla Pracodawcy


 • Składki opłacane przez Pracodawcę mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu
 • Finansowanie składki ubezpieczeniowej przez Pracodawcę, zwalnia go z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej
 • Ubezpieczenie grupowe może stanowić element systemu motywacyjnego i lojalnościowego dla Pracowników
 • Wzmacnia wizerunek Pracodawcy na rynku pracy.


Korzyści dla Pracownika


 • Ubezpieczenie zapewnia świadczenie w przypadku zajścia zdarzeń losowych takich jak:
  • Utrata członka najbliższej rodziny
  • Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego
  • Nagła choroba ubezpieczonego
  • Śmierć ubezpieczonego Pracownika
 • Świadczenie ubezpieczeniowe jest wypłacane również w przypadku narodzin dziecka
 • W przypadku śmierci Pracownika, świadczenie wypłacane jest osobie wskazanej w polisie przez ubezpieczonego jako uposażony
 • Wypłacane świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione jest z podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn


Nasi Eksperci ds. finansowych służy pomocą w zakresie

 • Ustalenia z Pracodawcą kryteriów wyboru odpowiedniego ubezpieczenia
 • Dopasowania warunków umowy do indywidualnych potrzeb i wymagań zarówno Pracodawcy jak i pracowników
 • Przygotowania symulacji ubezpieczeniowej
 • Dokonania formalności w zawarciu umowy
do góry

Przedsiębiorstwa