PL | EN

Oferta >> Klienci indywidualni >> Ubezpieczenia

Kiedy posiada się rodzinę, największą wartością staje się zapewnienie jej jak najlepszych warunków życia. Może się jednak zdarzyć, że nieprzewidziane wypadki losowe doprowadzą do sytuacji, w której zobowiązania wobec rodziny przestaną być wypełniane. Warto wziąć pod uwagę fakt, że poziom życia rodziny obniża się drastycznie, gdy zabraknie w niej głównego żywiciela.


Świadczenie wypłacane z ubezpieczenia na życie w przypadku śmierci ubezpieczonego może stanowić dla jego rodziny


 • Rekompensatę utraconych dochodów
 • Środki na spłatę zaciągniętych kredytów
 • Zabezpieczenie przyszłej edukacji i bytu dzieci
 • Formę zabezpieczenia finansowego
 • Środki na pokrycie kosztów spadkowych i podatkowych.


Ubezpieczenie na życie może zawierać również szereg opcji dodatkowych, zapewniających świadczenia na skutek innych zdarzeń losowych, takich jak


 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa
 • Ubezpieczenie opłacania składek
 • Ubezpieczenie od niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnych zachorowań
 • Ubezpieczenie szpitalne


Korzyści prawno – podatkowe wynikające z formy prawnej polis ubezpieczeniowej


 • Świadczenie wypłacane jest wskazanym osobom – forma testamentu
 • Świadczenie nie podlega postępowaniu spadkowemu
 • Świadczenie nie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn
 • Świadczenie w 3/4 jest wolne od wszelkich zajęć sądowych.


Nasi Eksperci ds. finansowych służy pomocą w zakresie


 • Przeprowadzenia analizy finansowej – pod kątem potrzeb ubezpieczeniowych
 • Określenia sumy ubezpieczenia
 • Doboru odpowiedniego ubezpieczenia – zgodnego z potrzebami
 • Przygotowania symulacji ubezpieczeniowej
 • Dokonania formalności w zawarciu umowy.
do góry

Klienci indywidualni