PL | EN

Oferta >> Sektor publiczny >> Zarządzanie inwestycjami

W celu jak najlepszego zarządzania środkami publicznymi, maksymalnej skuteczności w zdobywaniu środków zagranicznych oraz budowania relacji z przedsiębiorcami i światem nauki jednostki sektora publicznego sięgają po nowoczesne narzędzia. Budowa ambitnego planu działań wymaga podjęcia dynamicznych kroków w zakresie:


Ochrona środowiska


 • implementacja nowych rozwiązań technologicznych pozwalających na redukcję emisji szkodliwych lotnych związków organicznych do atmosfery
 • wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych poprzedzonych stosowną analizą


Ochrona zdrowia


 • projektowanie, finansowanie inwestycji
 • sporządzanie studium wykonalności projektu


Placówki oświatowo-wychowawcze


 • programy edukacyjne
 • środki finansowania programów oświatowych
 • projektowanie, rozwiązania technologiczne, sporządzanie studium wykonalności projektu i inne


Kultura fizyczna

 • tereny rekreacyjne
 • obiekty sportowe
 • parki aktywnego wypoczynku
 • wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych
 • projektowanie, finansowanie, sporządzanie studium wykonalności projektu


Kształtowanie przestrzeni publicznej


 • planowanie, projektowanie, architektura krajobrazu
 • finansowanie inwestycji
 • sporządzanie studium wykonalności projektu


Gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne

 • finansowanie
 • rozwiązania technologiczne, modernizacja obiektów użyteczności publicznej
 •  sporządzanie studium wykonalności projektu i inne


do góry

Sektor publiczny